سفر اخبار ایران دستگاه عربستان حمله تروریستی

سفر: اخبار ایران دستگاه عربستان حمله تروریستی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار پزشکی درمان سرطان با واکسن‌های شخصی‌ شده است

دانشمندان بر این باورند که عالی ترین روش جهت درمان انواع سرطان، استفاده از داروهای شخصی‌سازی شده است به منظور مقابله با تومورهای موجود در بدن هر بیمار است.

درمان سرطان با واکسن‌های شخصی‌ شده است

درمان سرطان با واکسن های شخصی شده

عبارات مهم : تومور

دانشمندان بر این باورند که عالی ترین روش جهت درمان انواع سرطان، استفاده از داروهای شخصی سازی شده است به منظور مقابله با تومورهای موجود در بدن هر بیمار است.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، محققان آلمانی با استفاده از داروهای ضد سرطانی تولید شده است با شاخصه های بدن هر بیمار، موفق به درمان کامل چهار بیمار از شش بیمار مبتلا به سرطان ملانوما یا سرطان مهلک پوست شدند.

درمان سرطان با واکسن‌های شخصی‌ شده است

فرآیند شخصی سازی داروهای سرطانی بر خلاف مفهوم کلی ساخت یک دارو جهت مقابله با تمام تومورهای سرطانی، یعنی تولید پروتئین های اختصاصی ضد سرطان بر اساس هر تومور موجود در بدن هر بیمار است.

پروفسور اوگور ساین، متخصص سرطان شناسی از موسسه تحقیقات پیشرفته بیولوژیک آلمان عنوان کرد: نتیجه مطالعات ما بر روی تولید واکسن های شخصی جهت هر بیمار و بر اساس هر تومور موجود در بدن بیمار نشان داد که در صورت تزریق این داروها در وقت بندی مشخص، پدیده متاستاز یا مهاجرت سلول های سرطانی از بافت میزبان به سایر اندام های بدن کنترل و مهار می شود.

دانشمندان بر این باورند که عالی ترین روش جهت درمان انواع سرطان، استفاده از داروهای شخصی‌سازی شده است به منظور مقابله با تومورهای موجود در بدن هر بیمار است.

تولید واکسن ضد سرطان شخصی جهت هر بیمار، نیازمند شناسایی توالی ژنی سلول های سالم و سرطانی موجود در بافت تومور است تا از این طریق پروتئین های انحصاری تومور سرطانی مشخص شوند.

پس از شناسایی پروتئین های انحصاری در هر تومور، اطلاعات مورد نیاز جهت آینده نگری تصویر العمل سیستم ایمنی در برابر سلول های سرطانی مورد بررسی قرار می گیرد.

عملکرد واکسن شخصی علیه تومورهای سرطانی به صورت هوشمندانه هست، یعنی واکسن سیستم ایمنی بدن را تنها بر ضد سلول های سرطانی موجود در تومور جنبش کرده و از آسیب به سلول های سالم جلوگیری می کند.

درمان سرطان با واکسن‌های شخصی‌ شده است

واژه های کلیدی: تومور | انواع سرطان | درمان سرطان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs